Audiomove

Du bliver selv hovedrollen

Brugeren af AudioMove bliver selv involveret i et dramatisk handlingsforløb, så vedkommende “forvandles” til hovedkarakteren i sit eget fiktive univers, mens han/hun bevæger sig rundt i virkeligheden. Man kommer som bruger “ind i hovedet” på en anden person og lader det andet menneskes tanker, erindringer og følelser udspille sig for sit indre. Dette gør oplevelsen langt stærkere end normalt og fjerner filteret mellem fiktion og virkelighed.

Medrivende indlevelse

Brugeren af AudioMove går rundt i byens rum, på en direktionsgang, i en produktionshal eller måske ude i terrænet i forbindelse med et undervisningsforløb mens lyttedramaet udfolder sig, både i øregangen og sindet. AudioMove forholder sig til det sted, hvor brugeren befinder sig, så oplevelsen bliver mere nærværende og reel. Brugeren får desuden selv mulighed for at handle og til tider påvirke “slagets gang”.

Et empatisk formidlingsredskab

AudioMove er et unikt teaterkoncept bestående af et lyddrama, der lader opleveren leve sig ind i hovedpersonenes oplevelsesunivers – via høretelefoner, mobilteknologi og interaktive elementer.

Et projekt i konstant udvikling

AudioMove har udviklet sig fra rene teaterprojekter over nye former for turistoplevelser og undervisningsforløb – til nu også at være et teater-teknologisk erhvervsredskab til empatisk, brugerdreven produktudvikling, der søger for at slutbrugerens behov er i fokus under udviklingen.

Hvor kan man opleve audiomove?

Lige nu kan AudioMove produktionen Æ SKAWMAND opleves i Struer Kommune.

Det Åbne Lydteaters første lydvandring BLANKE HANS kan opleves ved Vadehavscentret i Esbjerg Kommune på både dansk, tysk og engelsk. 

Oplev kulturen gennem naturen via appen USEEUM – en mobil app, som downloades på brugernes egen mobiltelefon, og man lytter til fortællingerne i egne hovedtelefoner.

Potentialerne ved AudioMove

Det at man som bruger skal opleve og igennem en fortælling med alle sine sanser, har stor potientiale alt efter hvad formålet med en bestemt AudioMove skal være.
AudioMove kan inddeles i tre grupperinger: Erhverv - Uddannelse - Turisme.

Erhverv

Her kan fortællingen øversættes til produktudvikling, hvor man som oplever kommer ind i hovedet og hjertet på brugeren af produktet

Uddannelse

I forbindelse med læring spiller fortællingen sammen med elevernes sanser. Dette stimulerer engagementet til læringsprocessen på nye måder.

Turisme

Fortællinger i AudioMove kan også opleves som en mulighed for at udforske kendte og ukendte byer eller områder.