Open Calls

Katapult Akademiets podcast

Hør med når dramatikere og scenekunstnere fortæller om deres forløb hos Katapult Akademiet.

Udviklingsforløb

Katapult Akademiets udviklingsforløb bliver udvalgt løbende. Forstået på den måde, at det kontinuerligt er muligt for dramatikere og scenekunstnere at henvende sig til Katapult Akademiet med projekter, idéer og lignende, som de ønsker at udvikle i sammenspil med Akademiet og dets samarbejdspartnere. De fleste udviklingsforløb varer ca. to-tre måneder og er henvendt til fremadstormende og/eller allerede etablerede kunstnere. Forløbene tilbyder skræddersyede processer til de enkelte projekter og er delvist lønnede.

Udtalelse fra Sophie Zinckernagel:
“Den dramaturgiske sparring har hjulpet mig til en klarhed omkring handling og genré, jeg ikke havde før. For mig har det pustet nyt liv og retning i en tekst, jeg ikke helt vidste, hvor skulle hen. Og vigtigst af alt, har det givet mig lyst og energi til at skrive den færdig!”

Kontakt Katapult AkademietÅben for ansøgninger

Writers in residence

Fordybelsesrum for professionelle dramatikere

Med et ønske om at skabe en løsere og blødere tilgang til arbejdet med dramatikere har Katapult Akademiet skabt et anderledes forløb, der giver en-to dramatikere mulighed for at koble sig til vores platform i fem måneder. Dette format har et andet udgangspunkt end kuraterede udviklingsforløb, og gør det muligt for Akademiet at optage dramatikere, der bliver vurderet på individplan mere end på projektplan.

Dramatikere i residence vil have adgang til prøvelokaler, skrivebordspladser, eksterne partnere og ikke mindst dramaturgisk sparring fra Akademiets dramaturg og leder. Dramatikeren er frit stillet til selv at vælge, hvad der arbejdes på og i hvilket tempo. Residence-forløbet vil fokusere på en dekonstruktion af dramatisk skrivning – og sætte processer og metode under lup. Vi ønsker at involvere flere samarbejdspartnere og især inddrage Nordisk Teaterlaboratorium, som går anderledes til værks, når de udvikler dramatik og tekst. Det kan også være, at et residence hos Katapult Akademiet vil foregå et andet sted end Aarhus – så der er mulighed for at dykke ned i en anden kontekst, og se hvad dette kan bidrage til.

Dramatikerne der optages i forløbet modtager som udgangspunkt ikke løn. Men tidligere har dramatikere i residence taget andre lønnede opgaver i Akademiet i forbindelse med deres ophold; bl.a. undervisning eller ved særlige fremvisninger af deres værker.

Næste omgang vil forløbe fra september 2022 til januar 2023. Vi udvælger en eller to dramatikere. Katapult Akademiet tilgodeser en bred repræsentation på tværs af Akademiets aktiviteter i form af etnicitet, kønsidentitet og handicap. Ansøgninger modtages frem til d. 15. august. Send motiveret ansøgning og kunstnerisk cv til akademiet@katapult.dk

Åben for ansøgninger

DramatikerPro

Udviklingsforløb for de spirende dramatikertalenter

Hos Katapult Akademiet har du nu mulighed for at deltage i uddannelsesforløbet, DramatikerPro, som vil hjælpe til med tilblivelsen af et teaterværk og fokuserer på samspillet mellem den dramatiske tekst og egen kunstnerisk praksis. DramatikerPro fungerer som overbygning til vores forløb, DramatikerLab, der hovedsageligt fokuserer på skriveøvelser og introduktion til dramatikkens verden. Forløbet er således for dig, som gerne vil udvikle et manuskript og opbygge en egen praksis med henblik på, hvordan det kunne udforme sig i det sceniske rum og den videre vej som dramatikerspire.

Forløbet starter september 2022 og strækker sig over fire måneder. I løbet af disse måneder vil du:

 • modtage jævnlig sparring fra Katapult Akademiets dramaturg
 • modtage entreprenant sparring hos Akademiets leder 
 • indgå i en sund proces med fokus på gode værktøjer i skrivefasen
 • modtage undervisning i form af 2-4 masterclasses fra etablerede kunstnere
 • have en midtvejs table-read/workshop med den ufærdige tekst med skuespillere og Akademiets dramaturg
 • få mulighed for at vise dit arbejde frem og modtage respons fra publikum til Scratch Night
 • få tilrettelagt din videre vej og skrivepraksis efter visning

Det forventes at du i løbet af de første tre måneder vil udarbejde et værk hvoraf ca. 15 minutter vil blive vist på showcase-eventet Scratch Night. Om visningen vil udforme sig som en staged reading, en installation, en lydoptagelse eller noget helt andet aftales nærmere med Akademiets dramaturg. Resultatet er ikke det vigtigste – det er processen! 

For at kunne komme i betragtning til DramatikerPro skal du senest d. 5. september sende en en motiveret ansøgning til akademiet@katapult.dk. Vedhæft gerne et CV. Du må gerne søge ind med en idé, men det tekstlige arbejde skal ikke være påbegyndt yderligere. 

Vi udvælger 4-6 deltagere. Katapult Akademiet tilgodeser altid en bred repræsentation i form af etnicitet, kønsidentitet og handicap. 

NB! Du skal have gået på DramatikerLab eller have anden relevant erfaring med at skrive manuskripter til scenen for at kunne blive optaget.

Åben for ansøgninger

Sommer-residence i uge 27 og 28

Sommerferien betyder ofte lukkede teatre rundt omkring i landet, men hos Katapult Akademiet gentager vi successen fra sidste sommer og giver salene på Teater Katapult til entreprenante scenekunstnere i uge 27 og 28. Kom i kreativ residens hos Katapult og få direkte sparring fra Akademiets leder, Jeppe Pachaï, og dramaturg, Kaia Lundenes, der vil være med under hele forløbet. 

Formatet er målrettet unge upcoming scenekunstnere, der endnu ikke kan leve af deres kunst. Vi tilgodeser bred repræsentation blandt de endeligt udvalgte, og Katapult Akademiet opfordrer derfor alle dramatikere, uanfægtet køn, alder, religion, seksualitet, handicap, & etnicitet til at søge. Derudover arbejder vi både med dansk-og engelsksprogede projekter.

Vi modtager ansøgninger på akademiet@katapult.dk frem til d. 13. juni 2022 kl. 12.00 og senest d. 16. juni får du og dine medskabere svar på, om I kan få et ophold hos os. Som ansøgere beslutter I selv, hvor mange dage i perioden I ønsker at arbejde, men det er vigtigt, at det fremgår tydeligt I jeres ansøgning hvilke dage, således at vi kan få struktureret et ambitiøst program.

Din ansøgning skal indeholde:

 • kort beskrivelse af jer som hold
 • hvorfor søger I? og med hvilket projekt?
 • hvor langt er I med jeres proces?
 • hvilke dage i perioden 4.-17. juli vil I gerne arbejde?
 • hvad kunne I især godt tænke jer at få hjælp til fra Akademiet?
Ikke åben for ansøgninger

Se dokumentar om udviklingsforløbet TAKOTSUBO

Den frie proces

Alle udviklingsforløb er skræddersyede

En iterativ metode danner rammen for vores udviklingsforløb. Med iterativ mener vi gentagende, og vi bryder således med den til tider trivielle tilgang til udvikling, hvor du følger nogle få steps og herefter bør være færdig med at udvikle dit produkt (læs manuskript).

I vores metode arbejder vi også med steps eller faser, men vi gentager disse flere gange i det vi kalder loops. Hvert loop består af fem faser, men efter fase fem, så starter processen forfra med et nyt, opdateret udgangspunkt. De fem faser er planlægning, research, vurdering, testing og evaluering. Ved at arbejde med denne model er det muligt at skræddersy indholdet af processen til den enkelte dramatiker eller projekt, men samtidig skaber den en tryg ramme som kan bruges til at skabe inkluderende planlægning og ikke mindst sikre at borgere kan blive inddraget i processen. Oplagt er det nemlig, at fase fire (testing) bliver udført med øjne udefra – og til tider viste det sig at borgerne var gode at være med i fase to (research). Den frie proces bliver således også til den åbne proces – dog stadig på en måde, hvor det er dramatikeren og udviklingen af dramatisk tekst, som er i centrum gennem hele udviklingsforløbet.

Kontakt Katapult Akademiet