STORYTELLING CROSS SEAS

I samarbejde med teatret AAT | Artūras Areima Theater, Litauen, og Det Vestnorske Teatret (tidl. Hordaland Teater) i Bergen, Norge, udviklede Teater Katapult i 2019 et nyt, internationalt koncept for historiefortælling i en teaterkontekst. Storytelling Cross Seas blev støttet af Nordic Culture Point, og fokus er på "historier på tværs" og mundtlige borger-fortællinger, der kan blive til dramatik. 


18. december 2019 kunne alle interesserede ganske gratis få et kig ind i de tre teatres udviklingsværksted. Det foregik på Teater Katapults studioscene, Kabinettet. 

I dagene omkring var der et massivt fokus på netop fortælling på alle leder og kanter på Teater Katapult. Udover et kig i maskinrummet på det internationale samarbejde om teater-fortællinger 18. december, var der 16. december fortælledyst-finalen StorySlam GRAND SLAM  ... og litauiske AAT | Artūras Areima Theaters udgave af en skævvredet version af fortællemesteren Shakespeare med HAMLETMACHINE, 17. december. 


Teater Katapults Dramaturg siger om Storytelling Cross Seas og teatrets interesse i fortælling og fortællinger:

- Man kan sige, at Storytelling Cross Seas er nørdet, fordi det er en form for laboratoriearbejde. Men ikke mere nørdet end at hvis man ser teater og gerne vil vide, hvad der foregår i maskinrummet, så har man her chancen for at komme tæt på, hvad vi tænker om rammerne omkring det at lave forestillinger! 18. december går man ikke ind for at se en forestilling – men; nogle gange har man jo lyst til at se en fiktionsfilm andre gange en dokumentar. Det her er en slags live-dokumentar om teatrets maskinrum.

- Tematikken for samarbejdet mellem de tre teatre er storytelling. Ursula K. Le Guin (amerikansk forfatterinde, essayist, digter, oversætter og fransklærer, mest kendt for sine fantasy og science fiction bøger, 1929-2018) har sagt: Storytelling is a tool for knowing what we are, and what we want. Det synes jeg er meget betegnende. Især delen "what we want" er spændende for os. Der er mange presserende udfordringer i verden, som klima, race, køn, magtstrukturer … Katapult forholder sig generelt gerne til verdens udfordringer med de forestillinger vi skaber og vælger til vores repertoire.

- Grunden til, at det er sjovt at arbejde med storytelling, er at det giver muligheden for at forestille sig verden på en anden måde. Hvis man skal have mulighed for at handle på de udfordringerne, vi står overfor, er man nødt til at forestille sig, hvordan tingene kan være anderledes. Det kan storytelling og det kan teater … derfor er "what we want" vigtig. Man kommer ikke altid frem til, at det skal være på en bestemt måde … men den fortløbende proces med at forestille sig ting på en anderledes måde er vigtig i en verden, der jo også er i stadig udvikling.


En skadet jord og nutidens udfordringer
- Vi vælger at skabe et samarbejdsprojekt som Storytelling Cross Seas, fordi vi mener, der er behov for at se på den måde, vi fortæller historier om os selv på. Vi lever på mange måder allerede på en damaged earth, og når vi har de her presserende problemer er der også brug for håbefulde, positive fortælinger om fremtiden. Det modsatte giver ikke nogen handling. I Storytelling Cross Seas prøver vi med vores forskelligheder at tænke os frem til, hvordan man helt konkret kan lave den slags fortællinger i teatret.

- Spørgsmålet er, hvordan man rent konkret kan lave det på scenen, uden at det bliver utopiske fantasy-fortællinger eller manga-scifi … for det er slet ikke det, vi taler om. Det undersøger vi for eksempel i samarbejdet mellem de tre teatre.

- Vores nutid byder også på nogle institutionelle udfordringer: Hvem har vi i salene i dag i forhold til førhen? Man står som teater i dag udfordret globalt, fordi vi konkurrerer direkte med Netflix og andre platforme. Igen handler det om, hvilke historier, der er relevante for det, som teatret kan, der er unikt og anderledes ved at tilbyde den konkrete. levende tilstedeværelse af både publikum og skuespillere. 


Storytelling som bindemiddel
- På Teater Katapult foregår storytelling på alle mulige planer. Vores fortælledyst for almindelige, ikke-professionelle borgere, StorySlam har sin finale, StorySlam GRAND SLAM, lige på det tidspunkt, hvor Storytelling Cross Seas også foreløbigt kulminerer. Det er relevant i sammenhængen, fordi her kommer nogle af de lidt mindre historier op til overfladen …. ikke kun de store fortællinger, der tit "glemmer" alle detaljer. Mindre fortællinger vigtige fordi de er med til at nuancere det store billede.

- AAT | Artūras Areima Theater spiller HAMLETMACHINE, mens de er på Katapult i forbindelse med Storytelling Cross Seas - og den skriver sig også ind i fortælle-sammenhængen. I HAMLETMACHINE modsætter ungdommen sig fortiden og kæmper med den for at prøve på at ændre sin egen fremtid! Derfor er de også nødt til at tænke i fortællinger om fremtiden. Fortiden dekonstrueres, og der sættes spørgsmålstegn ved den i forsøget på at bryde fri af dens evigt voldelige historieskrivning. Det er faktisk en enestående chance for at se en forestillingen, der kommer ud af en tysk teatertradition og ikke spilles særligt meget her i Danmark.

- Man kan godt sige, at storytelling og hvorfor, det er vigtigt, binder rigtig mange af Teater Katapults projekter sammen. Fra vores forestillinger, over sådan noget som vores nye fortælle-koncept, Vi Fortæller til vores udviklingsarbejde i DramatikerLab, writer-labs og writer-Director-labs.

Artūras Areima, leder af litauiske AAT | Artūras Areima Theater supplerer og understreger vigtigheden af at mødes om historiefortællinger på tværs af landegrænser:

- Meget kommunikation i dag er begrænset af, at vi via Facebook, Instagram osv. diskuterer de emner, der trives godt i de ”inde-lukkede” algoritmer på socialmedierne. Det bliver nemt forudsigeligt. Når vi derimod baserer et projekt om fortællinger på virkelig kommunikation og besøger hinandens lande, så udvides vores måde at tænke på. Vi undersøger, hvordan vi igennem den levende kommunikation kan skabe historier, der kan røre andre mennesker. Fortællinger om, hvordan verden ser ud, fortalt på en måde, der på samme tid er interessant for beskueren.


Logo - Nordic Culture Point

Aktuelle forestillinger

MOD TIL AT DRÆBE

- familiestridsdrama af Lars Norén
10.-11. maj
VisKøb
MOD TIL AT DRÆBE

Teater Katapults værdifilm:

"Vi bliver de historier, vi fortæller os selv"
Vis
Teater Katapult - film om teatrets værdier

StorySlam

- levende historier fortalt live!
StorySlam - 'Mig som aktivist' 19. maj
VisKøb
StorySlam på Teater Katapult
Websitet er bygget i Ajour CMS