AudioMove

DU SPILLER SELV HOVEDROLLEN
Brugeren af AudioMove bliver selv involveret i et dramatisk handlingsforløb, så vedkommende “forvandles” til hovedkarakteren i sit eget fiktive univers, mens han/hun bevæger sig rundt i virkeligheden. Man kommer som bruger “ind i hovedet” på en anden person og lader det andet menneskes tanker, erindringer og følelser udspille sig for sit indre. Dette gør oplevelsen langt stærkere end normalt og fjerner filteret mellem fiktion og virkelighed. 

Brugeren af AudioMove går rundt i byens rum, på en direktionsgang, i en produktionshal eller måske ude i terrænet i forbindelse med et undervisningsforløb mens lyttedramaet udfolder sig, både i øregangen og sindet. AudioMove forholder sig til det sted, hvor brugeren befinder sig, så oplevelsen bliver mere nærværende og reel. Brugeren får desuden selv mulighed for at handle og til tider påvirke “slagets gang”.
Et empatisk formidlingsredskab

AudioMove er et unikt teaterkoncept bestående af et lyddrama, der lader opleveren leve sig ind i hovedpersonens oplevelsesunivers – via høretelefoner, mobilteknologi og interaktive elementer.


AudioMove har udviklet sig fra rene teaterprojekter over nye former for turistoplevelser og undervisningsforløb – til nu også at være et teater-teknologisk erhvervsredskab til empatisk, brugerdreven produktudvikling, der søger for at slutbrugerens behov er i fokus under udviklingen


Websitet er bygget i Ajour CMS