Pigeon Superstition

8. - 9. januar

SPILLEPERIODE
8. – 9. januar 2024

Tidspunkt
19.30

Varighed
55 minutter

Spillested
Teater Katapult
Blackbox

Priser inkl. gebyr

Standard 190,-
Seniorer (65+) 140,-
Studerende 95,-
Unge u. 25 år 75,-
Årskortholdere 0,-

See below for English description

FORTRYLLENDE FORESTILLING OM PSYKOLOGI, TEKNOLOGI, MENNESKER OG DUER

Tryl, koreografi og lydinstallation udgør ingredienserne i denne særegne forestilling, som følger psykologiprofessor BF Skinners eksperimenter med laboratorieduer post 2. verdenskrig. Med humor undersøges ligheder mellem fanatisk hakkende forsøgsduer med vores nutidige afhængighed af nye teknologier.

HVOR FRI ER DEN FRIE VILJE?

Publikum guides gennem en stiliseret udgave af den berømte adfærdspsykolog B.F. Skinners univers anno 1950. Her udfoldes en serie af forsøg, der leger med perception, illusion og virkeligheden. Publikum introduceres til et udvalg af Skinners eksperimenter, som har ændret synet på rationel tænkning, og som således skaber et nyt perspektiv på den virkelighed, vi selv synes, vi mestrer. Takket være Skinner og hans duer stiller forestillingen skarpt på psykologiske mekanismer bag det nutidiges menneskes omgang med nye teknologier og spørger: Hvor fri er den frie vilje?

Lyd, lys og tryl

Forestillingen hviler på et rigt visuelt scenisk sprog, hvor grundstenene er tryl, bevægelse og objektmanipulation, som akkompagneres af et yderst originalt lyddesign. Alle disse elementer drager publikum ind i laboratoriet, hvor en videnskabsmand ved hjælp af en flok duer forsøger at redde menneskeheden fra sig selv.

NB: Publikum må ikke have telefoner med ind i salen. Disse vil blive opbevaret sikkert i aflåste dueslag under forestillingen.

Kunstnergruppen FANTOM

Fantom er en kunstnergruppe, som arbejder tværæstetisk i overlappet mellem rum, lyd, lys og tryl. De arbejder med at gøre det usynlige synligt, det uhørbare hørbart og det umulige muligt.

Fantom er interesseret i hvordan menneskets oplevelse og perception af virkeligheden kan påvirkes gennem stærkt visuelle og auditive poetiske værker. Deres arbejde ligger opad neo-genren magie nouvelle eller ‘nytryl’ – en kunstgenre hvis sprog er karakteriseret ved at skabe ubalance i sanserne og forskydning af oplevelsen af virkeligheden i tid og rum. Genren er tværæstetisk og krydser mange praksisser.

Enchanting performance about psychology, technology, humans & pigeons

Magic, choreography, and sound installation make up the ingredients in this unique performance, which follows the experiments of psychology professor B.F. Skinner with laboratory pigeons after World War II. With humor, similarities are explored between fanatically pecking test pigeons and our contemporary dependence on new technologies.

HOW FREE IS FREE WILL?

The audience is guided through a stylized version of the famous behavior psychologist B.F. Skinner’s universe in 1950. Here, a series of experiments unfold, playing with perception, illusion, and reality. The audience is introduced to a selection of Skinner’s experiments that have changed the view of rational thinking, and thus create a new perspective on the reality we believe we master. Thanks to Skinner and his pigeons, the performance sharpens the focus on the psychological mechanisms behind the modern human’s interaction with new technologies and asks: How free is free will?

SOUND, LIGHT, AND MAGIC

The performance is based on a rich visual stage language, with the cornerstones being magic, movement, and object manipulation, accompanied by an extremely original sound design. All these elements draw the audience into the laboratory, where a scientist, with the help of a flock of pigeons, tries to save humanity from itself.

NB: The audience is not allowed to bring phones into the auditorium. These will be safely stored in locked pigeonholes during the performance.

THE ARTIST GROUP FANTOM

Fantom is an artist group that works cross-aesthetically at the intersection of space, sound, light, and magic. They work on making the invisible visible, the inaudible audible, and the impossible possible.

Fantom is interested in how the human experience and perception of reality can be influenced through highly visual and auditory poetic works. Their work aligns with the neo-genre magie nouvelle or ‘new magic’ – an art genre characterized by creating imbalances in the senses and shifting the experience of reality in time and space. The genre is cross-aesthetic and intersects with many practices.

Af og med

Idé og performer
DAVID THOLANDER

Iscenesætter og scenograf
LISBETH BURIAN

Lydkunstner og komponist
C.S. SØRENSEN

Dramaturg, instruktion og usynlig koreografi
LÉNA RONDÉ

Lysdesigner
AGATHE PATONNIER

Scenografisk assistent
FREDERIKKE KROGH

Dramaturgisk konsulent
TRINE WISBECH

Tryllekonsulent
JOACHIM SOLBERG

Koreografisk konsulent
KRISTOFFER LOUIS ANDRUP PEDERSEN

Kostumier
CAMILLA LIND

Støttet af
STATENS KUNSTFOND, BIKUBENFONDEN, ÆRØ KOMMUNE, ODENSE KOMMUNE, WILLIAM DEMANTFONDEN, SPEDIDAM, DRAC-PAYS DE LALOIRE, LE PHALÈNE OG CNAC-CENTRE NATIONAL DES ARTSDU CIRQUE