RETHINK Aakjær (Pilotprojekt)

For Jeppe Aakjær bør der ikke være den adskillelse, der var dengang mellem land og by. Og som der stadig er i dag. Forfatteren Jeppe Aakjærs navn er uløseligt knyttet til Salling og Skiveegnen. Han er født i Aakjær lige syd for Skive i 1866, og fra 1907 til sin død i 1930 boede han på Jenle ved Limfjorden sammen med sin anden hustru Nanna. Jeppe Aakjærs sangskat bruges stadig flittigt, og interessen for hans socialt indignerede forfatterskab er stærkt stigende. Hans store sociale engagement kom måske tydeligst til udtryk i romanen ”Vredens Børn” fra 1904 – formentlig den eneste roman i hele verden, som har afstedkommet ophævelsen af en lov, nemlig tyendeloven. Romanen var tillige den direkte anledning til, at tjenestefolk fik stemmeret i Danmark i 1915. 


På den rute (med start i Aakjær og slut på Jenle), følger man ikke blot i Jeppe Aakjærs fodspor til nogle af de steder, som har direkte forbindelse til hans liv og gerning. Man kommer som oplevere i direkte empatisk forbindelse med Aakjær, hans forfatterskab, filosofi og beskrivelse af natur og dagligdag. Projektet har ligeledes en mission iform af en ny bevidshed omkring det contra-urbane i tæt tilknytning til Aakjærs filosofi. Gentagelsen - i medierne og i serier som ex. Matador - har skabt en semantik, der er dybt indlejret i opfattelsen af livet udenfor det urbane (udkantsdanmark).


Gennem QR-koder eller andre tags gøres Jeppe Aakjærs landskaber levende og de situationer og personer – onsite – fra det smukke liv fra naturriget og det hårde menneskeliv som agerdyrkere, som landarbejdere med et usselt liv, som rig bonde, som husmand, som herremand og folk, der kæmpede på heden i Jylland.


Tilbage til 'Produktioner' her

Ved at holde en tablet/eller telefon op foran sig, kigge ud over Jenles landskab i retning af de steder, hvor ex. Jeppe Aakjær holdt sine brandtaler, ser man pludselig på skærmen billeder/animationer af den forsamling, der for 100 år siden stod og lyttede til taleren i midten. Det giver adgang til relevant faktuel og anekdote-materiale samt audio-fortællingerne, der skaber en turisme oplevelse ud over det sædvanlige.


ORGANISERING

Projektejer: SceNet // Projektpartnere: Teater Katapult, Skive Erhvervs- og Turistcenter samt Aakjærselskabet (Jenle)


Websitet er bygget i Ajour CMS