Kierkegaards ord for fuld impro-musik!


Please note: English text below!

Den verdensberømte, danske filosof, Søren Kierkegaards ord bliver i KIERKEGAARD CONCERT på Katapult sat i musik af den uvidenskabelige Kierkegaard-forsker Claus Damgaard og jazzguitarist Peter Tinning. Forestillingen er fyldt med humor og er en del af sæsonens Korny Korner på Teater Katapult.


Søren Kiekergaard under pseudonymet Constantin Constantius i 'Gjentagelsen': "Leve posthornet! Det er mit instrument, af mange grunde og fornemmelig af den, at man aldrig med sikkerhed kan aflokke dette instrument den samme tone; thi der ligger en uendelig muelighed i et posthorn, og den, der sætter det for sin mund og nedlægger sin viisdom i det, han skal aldrig gjøre sig skyldig i en gjentagelse, og den, der istedetfor svar rækker sin ven et posthorn til behagelig afbenyttelse, han siger intet, men forklarer alt. Priset være posthornet! Det er mit symbol."


Den modsatte filosof og den sanselige Kierkegaard

Siden 2001 har Claus Damgaard helliget sig handlingsbaseret undersøgelse af, hvordan Søren Kierkegaards litterære kunst mon kan leves i en konkret fysisk dagligdag og hvordan han mon bedst kan dele denne kunst med andre uden at forvandle det til hverken teori eller viden. Præcis det modsatte af hvad “filosoffen” ifølge Kierkegaard foretager sig: “Den ærede Philosoph flytter som sædvanligt Scenen over fra Existentsen paa Papiret.“( Kierkegaard i ' Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift').

KIERKEGAARD CONCERT vil give en musikalsk og mærkbar oplevelse af Søren Kierkegaards evigtaktuelle kunst og visdom. Claus Damgaard siger: ” For at give en klar indikation af rytmen og melodien i sit sprog benyttede Kierkegaard sig af sin helt egen tegnsætning og talrige gange lyder opfordringen fra Kierkegaard: “læs, om muligt, høit!” – så sprogets essens-bærende musikalitet og energi kunne blive direkte sanseligt tilgængelig. Kierkegaard var meget mere sanselig end han har ry for at være – og meget mere musikalsk end han selv mente at være.”


Let engelsk frem for gammelt dansk

Koncerten henvender sig – også når den opføres i Danmark – til et internationalt og (relativt) bredt publikum. De udvalgte Kierkegaard-tekster er derfor blevet ny-oversat til letforståeligt engelsk. For den nutidige dansk-talende vil de nye oversættelser i mange tilfælde gøre Kierkegaard mere tilgængelig. For mange vil for eksempel “conversation” nok give mere mening end “praten”.


Claus Damgaard har været ansat som kunstner i gæsteprofessorat på Aarhus Universitet og som research fellow på The Hong Kierkegaard Library i USA.


Peter Tinning er jazzguitarist, uddannet fra The Royal Conservatory i Haag, har optrådt i flere international ensembler – og ofte komponeret musik til dem. De senere år har hans hovedfokus været den frie improvisation.

About the show:

Kierkegaard's words set to improv music

Korny Korner-Kierkegaard: The world-famous, Danish philosopher, Søren Kierkegaard's words are in KIERKEGAARD CONCERT set to improvised music by the unscientific Kierkegaard researcher Claus Damgaard and jazz guitarist Peter Tinning. The show is a fun-filled part of the season's Korny Korner at Teater Katapult in Aarhus. The show is in an easy-to-understand English.

"Søren Kierkegaard's literary work must not be understood - as I understand it! - it must be lived."

- unscientific Kierkegaard researcher, Claus Damgaard


KIERKEGAARD CONCERT September 19th at Teater Katapult is one of the shows that each season gets Katapult's label for the more fun, quirky, and crazy performances. Korny Korner, is what Katapult calls that part of the repertoire. This is a surprising-ly sensuous take on the world-famous Danish philosopher, Søren Kierkegaard - performed with humor by the long-time unscien-tific Kierkegaard researcher Claus Damgaard and the improvising jazz guitarist Peter Tinning.


Søren Kierkegaard is often counted mainly as a philosopher and theologian, but for the unscientific Kierkegaard researcher Claus Damgaard, Kierkegaard is first and foremost an artist - a truly peculiar literary artist who developed his very own form of fiction and lyrical prose, created to be read aloud and inspire the individual to – him- or herself - sensually experiment with what Kierkegaard lets one of his fictional characters describe as “the true Art of Life”.


"Every time I think I can intellectually grasp what Søren Kierkegaard is talking about, his words still overwhelm me."

- Claus Damgaard


Directly emotionally accessible

KIERKEGAARD CONCERT wants to provide a musical and noticeable experience of Søren Kierkegaard's ever current art and wisdom. Claus Damgaard can’t fully understand that he has not done it before:

- It's basically right in front of you! Kierkegaard's language IS music, he says,

To give a clear indication of the rhythm and melody in his language, Kierkegaard used his very own punctuation and numerous times the advice from Kierkegaard is: "Read aloud, if possible!" - so that the essence-bearing musicality and energy of language will become directly emotionally accessible.


"Kierkegaard was much more sensuous than he has a reputation for being - and much more musical than he himself thought he was."

- Claus Damgaard


An international audience

The concert is aimed - also when it is performed in Denmark - at an international and relatively broad audience. The selected Kierkegaard lyrics have therefore been newly translated into easy-to-understand English, where the task has been both to be total-ly loyal to the original content of the lyrics as well as to the melody and rhythm.

For the contemporary Danish-speaker, the new translations will in many cases make Kierkegaard more accessible as well. For many, for example, "conversation" will probably make more sense than the old Danish word "praten". The hope is that all interested parties - including everyone who may not feel they have the prerequisites - will have a clear experience of what Søren Kierkegaard basically wanted with his writing.

SPILLEPERIODE

19. september 2020


TIDSPUNKT

Kl. 20.30

VARIGHED

60 min.


SPILLESTED

Teater Katapult
Godsbanen, Skovgaardsgade 3
8000 Aarhus C

Af og med

Gæstespil af Claus Damgaard // Af og med Claus Damgaard & guitarist Peter TinningPRISER
Inkl. gebyr

Standard: 120,-

Senior (65+): 100,-

Studerende: 100,-

Grupper på min. 10 personer: 100,-

Unge u. 25 år: 100,-
Årskortholdere: 0,-
Årskort ledsager: 65,-

Websitet er bygget i Ajour CMS