COVID-19 og Katapult i 2021

Kære publikum!

Det skal være trygt at gå i teateret - også i tider som er fulde af omskiftelighed og nye retningslinjer. 

Vi  følger de til enhver tid gældende restriktioner og påbud fra myndighederne - og vi vil  på Katapult også fremover have et skærpet fokus på hygiejne. Der vil også i fremtiden være standere med håndsprit ved ind- og udgang.  

coronasmitte.dk kan du læse om de gældende regler og anbefalinger. 


Der er god plads på gangene foran Katapults sale (Blackbox og Kabinettet) og i Godsbanens direkte tilstødende foyer. Vi opfordrer alle til at tage hensyn og holde afstand, når det er muligt, både før forestillingerne såvel som i pauserne.


OM CORONA-PAS

Per 1. august 2021 er kravet om coronapas bortfaldet.

OM MUNDBIND

Per 14. juni 2021 er der ikke længere krav om at bære mundbind på Godsbanen eller i Teater Katapults sale.

OM PLADSER I SALENE
Per 14. august 2021 er kravet om afstand i teatrene bortfaldet, og der sælges igen billet til alle sæder i vore sale. 


Om Smitte|stop-appen

Vi vil også gerne opfordre til, at man downloader appen Smitte|stop. Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse sammen!


Appen giver dig mulighed for anonymt at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter. Den vil også give dig besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus (og som bruger appen), samt besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes.

Smitte|stop er udviklet i et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Serum Institut og Netcompany.  Appen er sikker og beskytter dine data om, hvem du er, og hvem du har været i nærheden af. Data gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne.

Læs mere om appen på www.smittestop.dk

Lad os hjælpes ad med at passe godt på hinanden.


Vi glæder og til at se jer i teatret.

TEATER KATAPULT OG COVID-19


Find og følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger her: WWW.SST.DK/CORONA


Find myndighedernes samlede vejledning her: WWW.CORONASMITTE.DK


Læs mere om Smitte|stop-appen her: WWW.SMITTESTOP.DK

Websitet er bygget i Ajour CMS