WRITER/DIRECTORLAB

Forløbet Writer/DirectorLab er den del af Teater Katapults DramatikerLab-afdeling, hvis idégrundlag er at:

”dække behovet for at udvikle den nye danske dramatik ved at skabe et dramatisk produktionslaboratorium med dramatikeren i centrum, den skrevne teatertekst som udgangspunkt og produktion af teaterteksten som omdrejningspunkt og målsætning”

Teater Katapults DramatikerLab er et laboratorium, hvor uprøvede såvel som uddannede og garvede dramatikere kan udvikle deres dramatik, sparre med andre dramatikere, få dramaturgisk vejledning og afprøve deres manuskripter på scenen. Laboratoriet er ikke en uddannelse, men et udviklingscenter, hvor produktion og visning af de dramatiske tekster er det konstante omdrejningspunkt for skrivningen.

Pt. er der to Writer/DirectorLab-hold bestående af henholdsvis instruktør Petra Berg Holbek og dramatiker Julie Petrine Glargaard, som sammen arbejder på udviklingen af et manuskript. Det andet hold består af instruktør Line Paulsen og dramatiker Aleksa Okanovic.

HVAD ER WRITER/DIRECTORLAB?

Writer/DirectorLab er et koncept udviklet på SohoRep. (Soho Repertoire Theater) i New York på baggrund af et ønske om at undersøge og udvikle de nyeste tiltag og arbejder af samtidens teaterkunstnere og fostre samarbejdet mellem dramatikeren og instruktøren allerede fra de første stadier af den kreative proces.

Udvalgte dramatikere og instruktører sættes således sammen i par og arbejder sammen om at gennemskrive et manuskript i en proces på 6 måneder. Ud over møderne i de enkelte par mødes alle parene ligeledes for at respondere på de enkelte manuskripter, manuskripterne afprøves i to workshops, og hele processen munder til slut ud i en offentlig, rehearsed reading.

Fordelene ved at gøre brug af denne form for samarbejde er mange:

  • Samarbejde tmunder ud i langt mere gennemarbejdede manuskripter.

  • Dramatikeren kan drage stor nytte afinstruktørens blik for det visuelle og rumlige potentiale i en tekst, samt instruktørens konkrete viden og erfaring med iscenesættelse. Hvad virker på scenen og hvad gør ikke.

  • Dramatikeren vil udforske nye retninger i sin dramatik ved at blive matchet med en stilmæssigt anderledes instruktør, som dramatikeren aldrig har arbejdet sammen med.

  • Ved at etablere et én-til-énsamarbejde over længere tid undgår man, at et manuskript bliver ”overcooked” af for mange meninger.

  • Der skabes solide, fasttømrede kunstneriske makkerpar, hvis samarbejde kan række langt ud over de første seks måneder.

  • Manuskriptet bliver det altoverskyggende centrum. Der skabes en konsensus om, at stykket er større en ddramatikeren og instruktøren. Kunstnerne underordner sig stykket og forholder sig gennemgribende undersøgende til det.

Dokumentation

For at få mest muligt ud af de erfaringer, der høstes undervejs i processen, deltager DramatikerLabs projektleder/dramaturg ved alle møderne. Projektlederen/dramaturgen deltager ikke i udviklingsprocessen, men er udelukkende til stede for at observere. Dokumentationen samles i en skriftlig evaluering efter processen med henblik på at bruge erfaringerne i fremtidige Writer/DirectorLabs ved DramatikerLab.

WRITER/DIRECTORLAB SOM EN DEL AF DRAMATIKERLAB

I efteråret 2011 og foråret 2012 var der tre forløb i gang under DramatikerLab: En skrive- og sparringsgruppe for dramatikertalenter, et ”på gulvet”-forløb for udvalgte talenter og et Writer/DirectorLab for udøvende, professionelle dramatikere og instruktører (i foråret deltog ud over dramatikerne Line Mørkeby og Tomas Lagermand Lundme instruktørerne Anders Lundorph og Jacob Schjødt). I nærværende ansøgning ansøges om midler til gennemførelse af endnu et Writer/DirectorLab-forløb.

De to deltagende dramatikere, Line Mørkeby og Tomas Lagermand Lundme, har haft stort udbytte af udviklingsforløbet:

Line Mørkeby: ”Writer/DirectorLab er en meget priviligeret mulighed for dramatikere for at udvikle på egne ideer og projektet. At have et forum for udvikling, er en mangelvare. Og at have et forum hvor man samtidig også kan spare med en instruktør, samt andre forfattere er enormt konstruktivt. Der er rammer, men indenfor rammerne er der frihed til at skabe. Det er konstruktivt og enormt væsentligt.”

Tomas Lagermand Lundme: ”Jeg har været meget glad for Writer/DirectorLab under Katapult, da jeg har haft unikke muligheder for at udvikle et stykke dramatik, der har haft sine runder, som jeg ofte ikke har mulighed for at dyrke på samme måde under vanlige produktionsmuligheder, hvor deadline og tekst ikke altid går hånd i hånd. Her har jeg haft muligheden for at skrive noget frem, som også har været sårbart, hudløst og sine steder langt fra mål, men som alligevel har samlet sig selv til et stykke, som rummer alt det, der er mig med hjerteblod, nerver og hård hud på albuerne. Det har været dejligt at have lov til at hvile og undersøge sin tekst og tekstens muligheder og have den ro til fordybelse. Bare man havde det hver gang!”

HVORDAN AFVIKLES PROJEKTET PÅ TEATER KATAPULT?

På Teater Katapult indgår Writer/Director Lab som det tredje ud af 5 trin i det samlede DramatikerLab, hvor de første to trin er forbeholdt ikke-professionelle dramatikertalenter (se figuren).

WriterDirector Lab  afsluttes med en rehearsed reading af et manuskript af max. en times varighed. Hvilke metoder  der tages i brug for at udvikle stykket, er op til de enkelte par. Eneste krav er, at udviklingen og bearbejdningen af manuskriptet bliver det centrale omdrejningspunkt for samarbejdet, at processen følges og dokumenteres af en dramaturg, der sidder med ved sidelinjen, og at processen forløber i følgende tre faser:

1.FASE: 4 måneder-sparring

I processens 1. fase mødes dramatiker og instruktør hver 3. uge for at udvikle manuskriptet i samarbejde. Én gang hver anden måned ( dvs. to gange i 1.fase ) mødes begge par og reader hinandens tekster samt responderer på det skrevne.

2.FASE: 2 måneder-workshops

Dramatiker og instruktør mødes til workshop 2 sammenhængende dage en gang om måneden (dvs. to gange i alt) og afprøver manuskriptet på gulvet sammen med et hold af (vækstlags)skuespillere. Begge par mødes halvvejs i 2.fase og responderer på det foreløbige resultat af afprøvningerne på gulvet.

3.FASE: Readings

De to par samt i alt seks professionelle skuespillere arbejder manuskriptet igennem i tre dage mhp. at opføre stykket som rehearsed reading for et offentligt publikum på Teater Katapult.

HVORFOR TEATER KATAPULT?

På Teater Katapult har vi i mange fortilfælde bevist, at vi formår at leve op til visionen om at skabe vedkommende, aktuelt tekstteater, der engagerer og rører publikum.

Teatret har gennem hele sin levetid som udfordrende, afprøvende teater i Aarhus haft hovedfokus på udvikling og præsentation af den danske samtidsdramatik. Vi har gennem årene fostret og vist både provokerende, inspirerende, tankevækkende, følsomme, intime, poetiske og politisk ukorrekte dramatiske stykker, som har efterladt publikum både glade, oplyste, grædende og forargede, men aldrig ligeglade.

Teater Katapult har stor erfaring i at udvælge og udvikle nye talenter og har således haft adskillige nu professionelle og kendte dramatikere (eks. Christian Lollike, Jussi Adler-Olsen, Aleksa Okanovic og Caroline Cecilie Malling) tilknyttet i skrivegrupper og vejledningsforløb, ligesom vi gennem årene har haft flere store, landsdækkende skrivekonkurrencer og dramatikfestivaler.