OM DRAMATIKERLAB

Hos Teater Katapult tror vi på, at ny dramatik skal reflektere, kommentere og udfordre vores aktuelle samfund og verden. Når dramatik er bedst, udtrykker det de spørgsmål og udfordringer, der er hjertet i vores aktuelle verden.

Med DramatikerLab ønsker Teater Katapult at udvikle den nye danske dramatik. Det ved at skabe et dramatisk produktionslaboratorium med dramatikeren i centrum, den skrevne teatertekst som udgangspunkt og produktion af teaterteksten som omdrejningspunkt og målsætning.

DramatikerLab er et laboratorium, hvor uprøvede såvel som uddannede og garvede dramatikere kan udvikle deres dramatik, sparre med andre dramatikere, få dramaturgisk vejledning og afprøve deres manuskripter på scenen. Laboratoriet er ikke en uddannelse, men et udviklingscenter, hvor produktion og visning af de dramatiske tekster er det konstante omdrejningspunkt for skrivningen.

DramatikerLab består både i Writer/Directorlab, DramatikerLab – for talenter, samt forskellige workshops og events. Du kan tilmelde dig forårets DramatikerLab-hold her.

UNDERVISNING

Pris: 1000kr. (prisen inkluderer syv undervisningsgange samt en offentlig reading) Undervisningen i DramatikerLab er baseret på tre gennemgående hovedspor, der fokuserer på henholdsvis tekstlæsning, skriveøvelser og tekstproduktion. Formålet med undervisningens tre spor er dels at gøre kursisterne fortrolige med den dramatiske kunstforms grundelementer og dels at give dem mulighed for at udvikle deres egne evner som dramatikere.

Tekstlæsning: I tekstlæsningen præsenteres kursisterne for tekstuddrag af væsentlige danske og udenlandske dramatikeres værker. Teksterne læses og analyseres i fællesskab med henblik på at identificere og forstå forfatternes valg af dramatiske og sproglige virkemidler, som kursisterne kan lade sig inspirere af.

Skriveøvelser: Skriveøvelserne på DramatikerLab giver kursisterne mulighed for at afprøve forskellige stilarter og udtryksformer inden for den dramatiske genre. Øvelserne gør kursisterne fortrolige med flere former for dramatisk udtryk, ligesom kursisterne får mulighed for at udvælge og tilegne sig øvelser og skriveteknikker, de finder mest brugbare i deres arbejde med at skrive dramatik.

Tekstproduktion: Kursisterne på DramatikerLab arbejder i løbet af kurset på at producere en kortere dramatisk tekst (på 10 -15 min.), der opføres ved en reading som afslutning på forløbet. Tekstproduktionen giver kursisterne mulighed for at arbejde i dybden med et emne og et dramatisk udtryk efter eget valg, og ved den efterfølgende reading får kursisterne lejlighed til at opleve, hvordan deres dramatik opleves, når den fremføres af skuespillere på scenegulvet.

Undervisere:

Tine Voss Ilum er cand.mag i dramaturgi fra Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med at udvikle dramaturgien for Hotel Pro Formas forestilling, Latter i Mørket og interesse sig . Herudover har hun de sidste på år haft fokus på virkelighedsteater, der inddrager borgeres egne erfaringer og historier og hvordan man kan arbejde med devising af tekst. Hun har studeret og arbejdet i Tyskland og har en forkærlighed for tysk teater.

Herudover varetages undervisningen af to gæstelære, som vil blive annonceret senere.

Ansøgningsfristen for forået 2017 er den. 9. Januar. Læs mere om tilmelding her!