AT UDVIKLE IT-SYSTEMER TIL VARME HÆNDER

KMD stod overfor en ny udfordring; at udvikle et it-system, der skulle passe ind i SFOers dagligdag. At udvikle it-systemer til såkaldte varme hænder, mennesker placeret decentralt i kommunerne, er ikke KMDs spidskompetence. Derfor fik de hjælp til at lære deres nye slutbrugere at kende på en ny og empatisk måde via AudioMove.org.

AudioMove.org gav KMD mulighed for at få et unikt indblik i slutbrugerens hverdag og få værdifuld information om slutbrugerens behov og ønsker til det endelige produkt. Fordi slutbrugerens ønsker og behov blev en del af udviklingsprocessen på et tidligt stadie, var resultatet en mere effektiv udviklingsproces og et produkt, som i høj grad lever op til slutbrugerens forventninger.

Til projeketet med KMD skabte Teater Katapult et lydrama, baseret på research af slutbrugerens følelser, der udspiller sig i en SFO. Det er derigennem, at systemudvikleren får et unikt indblik i slutbrugerens hverdag og det hele menneskes følelser. Dramaet foregår på en helt almindelig dag i en helt almindelig SFO, og kan opleves gennem fire forskellige personers øjne: en SFO-leder, en pædagog, en forælder og et barn.

AudioMove.org fungerer således som et subjektivt add-on til de objektive data om slutbrugeren, KMD allerede er i besiddelse af. I dramaet præsenteres systemudvikleren for forskellige kommunikative problemstillinger, der kan opstå i løbet af dagen i en SFO. Gennem forløbet skal man både lytte og bevæge sig rundt i SFO’en, som handlingen skrider frem. Det er ligeledes muligt at opleve modpartens tanker i en konfliktsituation for at understrege, at en situation kan opleves forskelligt. Når systemudvikleren har gennemgået dramaet, har han fået en langt mere empatisk forståelse og viden, der kan udnyttes i det videre udviklingsforløb.

Lyt til en bid af dramaet

Dette er bare ét scenarie for, hvordan KMD  kan få gavn af AudioMove.org. Værktøjet kan også bruges til at undersøge, hvordan et produkt vil fungere ude i den virkelige verden. På den måde kan KMD  få konkretiseret hvilke problemstillinger, deres produkt skal kunne håndtere. Samtidig får slutbrugeren mulighed for at komme med feedback til produktet, inden det er (færdig)udviklet. Det betyder, at man kan eliminere den omkostning, det vil være, at skulle lave ændringer i slutfasen af produktets udvikling.

I KMD er vi hele tiden meget opmærksomme på at tænke nyt og udvikle løsninger, som brugerne bliver glade for. Med AudioMove-projektet så vi en mulighed for at parre målet om hele tiden at lave bedre systemer med en forventning om også at effektivisere udviklingsprocessen.
Peder Sylvestersen, Udviklingschef